Easy Software Marek Roj
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Dalszy etap rozwoju eksportu marki TU LAS w wyniku realizacji programu promocji branży meblarskiej.cel projektu:


Głównym celem projektu jest dalszy wzrost internacjonalizacji firmy Wnioskodawcy poprzez wdrożenie branżowego programu promocji Meble w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. (Branża: VIII. Program promocji branży meblarskiej). Wnioskodawca chce w dalszym ciągu zwiększać na rynkach zagranicznych sprzedaż własnych produktów marki TU LAS.


wartość projektu: 464 300,00 zł


kwota dofinansowania: 394 655,00 złUMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr POIR.03.03.03-16-0012/20